Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Η ΕΤΕΜ είναι η κορυφαία παραγωγός των προφίλ αλουμινίου και Αρχιτεκτονικών Συστημάτων στην Ελλάδα. Η ΕΤΕΜ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες διέλασης αλουμινίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1971. Η ΕΤΕΜ Α.Ε. είναι η πρώτη πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία σχεδίασης και παραγωγής των αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές στην Ελλάδα.
Με δύο εγκαταστάσεις παραγωγής, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, καθώς και ετήσια δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 40.000 τόνους / έτος, ΕΤΕΜ εγγυάται συνεχή και αδιάλειπτη παράδοση στους πελάτες της. Μέσα από τη συνεχή καινοτομία και τις επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομής και οι άνθρωποι, η ΕΤΕΜ είναι μια διεθνής εταιρεία με εξαγωγές που υπερβαίνουν το 70% της παραγωγικής ικανότητας και η παρουσία της σε περισσότερες από 20 χώρες.
Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας, στον σχεδιασμό και την παραγωγή της Αρχιτεκτονικής Συστημάτων Αλουμινίου και Βιομηχανικών προφίλ, η ΕΤΕΜ είναι αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση των πελατών της με προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οικοδομώντας μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη μέσα από την ακεραιότητα και συνεκτικότητα.

Το διαφημιστικό spot της ETEM.


Οι εταιρείες που δουλεύουμε στην επιχείρησή μας είναι :